Niezłe Akcje z obszaru Nierówności globalnych

1. Marzenie o nauce

Zorganizuj prelekcję podczas której poruszysz problem nierówności w dostępie do edukacji w krajach Globalnego Południa. Zaproś do udziału kilka znanych osób z bogatym doświadczeniem podróżniczym (blogerów/ki, youtuberów/ki) oraz osoby, które doświadczyły nierówności w edukacji. Żeby lepiej pokazać skalę problemu, przedstaw statystyki dotyczące analfabetyzmu czy poziomu rozwarstwienia społecznego. Przypomnij, że zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka edukacja jest podstawowym prawem każdego i każdej z nas!

Autorzy pomysłu - uczniowie i uczennice III LO w Gdańsku i LO w Krośnie
2. Bez wojen i konfliktów

Wojny i konflikty to codzienność w wielu krajach. Przedstaw ich katastrofalne skutki dla gospodarki, ludzi i pogłębiania nierówności globalnych. Zorganizuj pomoc humanitarną. 


Autorka pomysłu - uczennica XVII w Gdyni3. Wielu ludzi - jedno prawo do życia

Wiesz gdzie leży Burundi? Jest to jeden z najbiedniejszych krajów świata. Zorganizuj zbiórkę online, dzięki której organizacje zajmujące się pomocą humanitarną będą mogły wybudować tam studnie. To zapewni ludziom dostęp do wody pitnej, szybszy wzrost plonów, zmniejszenie głodu i lepszy rozwój tego kraju.

Autorka pomysłu - I LO w Jeleniej Górze